Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. POLITYKA COOKIES

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Versus Capital Sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.mistrzowieodkuchni.pl  („Serwis”), których operatorem jest Versus Capital Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS:0000780931 NIP: 5272889591

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.

    W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

    Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

        „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

        „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

        „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

        „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;.

III. ZAKRES DANYCH

Za pomocą technologii cookies Versus Capital Sp. z o.o. zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w portalu podając częściowo swoje dane, Versus Capital Sp. z o.o. przetwarza te dane. Przykładem tego typu sytuacji jest dokonywanie zakupów online, kontakt z działem obsługi konsumenta, utworzenie konta czy przesyłanie informacji o konkursach i ofertach.

    wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem:

        adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowe,

        adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach,

        adres IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych,

        dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania,

        login, hasło oraz unikalny identyfikator,

        historię zakupów,

        preferencje osobiste, w tym tzw. listę życzeń (ang. wishlist) jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie,

    Versus Capital Sp. z o.o. gromadzi w plikach „cookies” dane osobowe.

 

IV.  CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 Versus Capital Sp. z o.o. jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

        optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

        tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;

        analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;

        mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;

        dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;

        zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził;

        zapamiętania zalogowania;

        zapamiętania zawartości koszyka;

        zapamiętania preferencji wyświetlania;

        tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

    Versus Capital Sp. z o.o. jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.

V. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane gromadzone przez Versus Capital Sp. z o.o. w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

    Podmioty powiązane z Versus Capital Sp. z o.o., w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

    Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ Versus Capital Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

    Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia.

    Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz nieusuwanie ich.

    Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.

    Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez Versus Capital Sp. z o.o. plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.

    Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

    W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany stawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

    Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

    W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy Versus Capital Sp. z o.o. korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a Versus Capital Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

VII.ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez Versus Capital Sp. z o.o.. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

VIII.  INFORMACJE

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w ww. celach.

    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych przysługuje mu prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Dane osobowe zostaną usunięte przy zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.mitrzowieodkuchni.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II, 00-867 Warszawa. Administratorem danych osobowych jest operator.

IX.  DANE KONTAKTOWE

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Versus Capital Sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres hello@mistrzowieodkuchni.pl

 

Rozpocznij planowanie

Nasz dedykowany opiekun pomoże zaplanować Twoją imprezę